Sol · licitud de reserva d’ amarrador

 

El Club Nàutic Port de la Selva disposa de 304 amarradors, protegits per un dic dels vents del Nord.

Per fer una pre-reserva d’ amarrador primer cal omplir el formulari de sol·licitud que hi ha tot seguit.

El Club li enviarà un e-mail de resposta, autoritzant o no la seva petició, en funció de la disponibilitat d’ amarradors del moment i, en cas afirmatiu, amb les indicacions corresponents per poder formalitzar la reserva.

És important omplir les dades de contacte correctament.

 

Veure Tarifes

 

Formulari Sol·licitud d’ Amarrador

POLÍTICA DE RESERVES I CANCEL·LACIÓ

 • Per confirmar una reserva d’ amarrador per estades inferiors a 8 nits, cal fer efectiu el import total de l’ estada en el moment de confirmació de la reserva.
 • Per confirmar una reserva d’ amarrador per estades superiors a 8 nits, cal fer efectiu en concepte de dipòsit, el 50% de la totalitat de l’ estada en el moment de confirmació de la reserva.
 • El pagament de la resta de l’ import de la reserva s’ ha de fer efectiu en el moment de l’ arribada.
 • La reserva es mantindrà efectiva fins les 18:00 hores de la data prevista d’ entrada, sense ser modificables les dates.
 • Per formalitzar la cancel·lació d’ una reserva prèvia cal comunicar-ho per escrit al correu electrònic nautic@cnps.cat.
 • En cas de cancel·lació es retornarà el  75% del dipòsit si l’ anul·lació es fa abans d’ un mes de la data d’ arribada i el 50% si es fa abans d’ una setmana. En la resta de casos no es farà la devolució de l’ entrega a compte.
 • En cas de NoShow o de que es deixi l’ amarrador abans de la data prevista de sortida es perdrà la totalitat del pagament realitzat.

Indicacions d’ arribada al Port

 

Què cal fer a l’ arribar al Port

Control de pas de fronteres

 

Per a persones no residents a la Comunitat Europea:

 

Si vostè no és resident de la Comunitat Europea i té previst desembarcar en aquest port, té l’ obligació de comunicar-ho al Cos Nacional de Policia.

 

Pot fer la comunicació mitjançant l’ Oficina del Port Esportiu (Marina) on vostè es trobi.

 

O bé pot contactar directament amb la Comissaria del Pas Fronterer Marítim de Barcelona:

 

Enviant un e-mail a: ffronterapb@policia.es i barcelona.visadospuerto@policia.es, incloent en PDF la següent documentació:

 1. Imatge (foto) de la pàgina biogràfica del passaport.
 2. Imatge (foto) del visat (si escau).
 3. Imatge (foto) del permís de residència UE (si escau).
 4. Nom de la nau de la que desembarca, llistat de tripulants (“crew list”) i port de procedència.

 

O adreçant-se personalment al:

CUERPO NACIONAL DE POLICIA

Jefatura Superior de Policía de Cataluña

Edif. Tersaco, 4a. pl. (Muelle Príncipe de España)

08039 Barcelona

Tl. 932238580 (24 hores)

 

Avís del Cos Nacional de Policia

Embarcacions Pneumàtiques i Semirígides d’ Alta Velocitat

Reial Decret-Llei 16/2018, de 26 d’octubre (BOE 27/10/18)

 

El Reial Decret-Llei 16/2018, de 26 d’ octubre adopta una sèrie de prohibicions i limitacions d’ ús en relació a les embarcacions pneumàtiques i semirígides d’ alta velocitat, com a mesura per a la lluita contra el tràfic il·lícit de persones i mercaderies.

 

En concret, el Decret estableix que aquest tipus d’ embarcacions, per poder navegar per qualsevol punt de les aigües interiors, mar territorial espanyol o zona contigua, han d’ estar donades d’ alta al Registre d’ Operadors d’ Embarcacions Pneumàtiques i Semirígides d’ Alta Velocitat.

 

Consulta informació al següent tríptic de l’ Agència Tributària:

 

ES – Neumáticas y Semirígidas de Alta Velocidad

FR – Embarcations Pneumatiques et Semi-Rigides Rapides

EN – High Speed RIBs and RHIBs

Mesures COVID-19

Mobilitat entre Estats

 

Donat els constants canvis que degut a la pandèmia afecten la mobilitat transfronterera entre Estats, cal estar atents a les mesures governamentals que es vagin aprovant en cada moment.

 

Per aquest motiu, es recomana a tots els interessats que, abans de fer qualsevol desplaçament entre Estats, consultin les webs governamentals.

 

Més informació a la web del Ministeri de Sanitat:

Enllaç: Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social – Profesionales – Spain Travel Health (mscbs.gob.es)

Skip to content