Recomanacions

Sol·liciti amarratge pel canal 9 VHF.

Lliuri la documentació de l’embarcació al mariner de servei.

Ompli i signi el registre d’entrada.

En cas de deixar l’amarratge amb intenció de tornar, deixi els amarres de terra al pantalà.

Esperi a l’avantport les indicacions del servei de marineria.

Verifiqui que les connexions d’aigua i llum funcionin adequadament.

Navegui dins la zona portuària a una velocitat màxima de 3 nusos.

Informi’s dels horaris dels diferents serveis.

Indiqui el dia de sortida.

La fiança per la targeta de WC és de 20€. Si la oficina es tancada, el mariner de guàrdia us retornarà els diners a canvi de la targeta. Se’l pot trobar trucant per canal 9 VHF o per telèfon (972-387000). Si al darrer dia de l’estada no es retorna la targeta, significarà la pèrdua de la fiança.

Abans de les 12 hores del dia de sortida, passi per les oficines a liquidar l’estada i recollir la documentació. L’estada es contarà des del moment de l’arribada fins a les 15 hores. Les tarifes diàries no es poden fraccionar, s’han d’abonar en la seva totalitat.