Avís legal

POLITICA DE PRIVACITAT

Protecció de dades personals

1. En virtut del Reglament UE 679/2016 de 27 d’abril de 2016 i de la Llei Orgànica LOPDGDD 3/2018 de 5 de desembre de 2018, sobre la Protecció de Dades de Caràcter Personal, el fem coneixedor que les seves dades personals, que poden estar en aquesta web, estan incorporades en un fitxer automatitzat responsabilitat del Club Nàutic Port de la Selva, amb CIF G17062316, inscrita en el Registre d’Entitats Esportives de Catalunya amb el núm. 08226. La finalitat d’aquest fitxer és la de gestionar la relació del negoci i informar-li dels nostres serveis. Aquestes dades no seran transmeses a terceres persones, amb excepció de les Federacions Esportives, corresponents i amb l’únic objectiu de dur a terme els tràmits que siguin necessaris en tot moment.

2. Si desitja exercir el seu dret d’accés, rectificació, supressió o cancel·lació, oposició, limitar el seu tractament o sol·licitar la portabilitat de les seves dades, pot fer-ho dirigint-se a les nostres oficines situades al carrer Lloia, s/n, DP 17489 de El Port de la Selva (Girona), o bé, enviant un correu electrònic a l’adreça nautic@cnps.cat, des d’on se li facilitaran els impresos oficials oportuns i adequats a la seva pretensió.

A la vegada, li informem que pot contactar amb el Delegat de Protecció de Dades d’ECOLÒGIC GIRONA, S.L., dirigint-se per escrit a l’adreça de correu info@ecologicgirona.com o trucant al telèfon 972215680.

3. El Club Nàutic Port de la Selva no assumeix cap responsabilitat derivada de l’ús incorrecte, inadequat o il·lícit de la informació apareguda a les seves pàgines.

4. Al mateix temps, amb els límits establerts a la llei, el Club Nàutic Port de la Selva no assumeix cap responsabilitat derivada de la falta de veracitat, integritat, actualització i precisió de les dades o informacions que es contenen a les pàgines de la seva web.

5. Els continguts i informació de les pàgines de la web del Club Nàutic Port de la Selva han estat elaborats per professionals degudament qualificats per a l’exercici de la seva professió. No obstant això, els continguts i informació no ens vinculen als mateixos, ni constitueixen opinions, consells o assessorament legal de cap tipus, doncs es tracta merament d’un servei ofert amb caràcter informatiu i divulgatiu.

6. Les pàgines de la web del Club Nàutic Port de la Selva poden contenir enllaços (links) a altres pàgines de tercers. Per tant, en cap el Club Nàutic Port de la Selva assumirà responsabilitats pel contingut que pugui aparèixer en aquestes pàgines.

7. Els textos, imatges, sons, animacions, programari i la resta de continguts inclosos en aquesta web són propietat exclusiva del Club Nàutic Port de la Selva o dels seus llicenciadors. Qualsevol acte de transmissió, distribució, cessió, reproducció, emmagatzematge o comunicació pública total o parcial, ha de comptar amb el consentiment exprés del Club Nàutic Port de la Selva.

8. Per accedir a alguns dels serveis que el Club Nàutic Port de la Selva ofereix a través de la seva web el usuari haurà de proporcionar algunes dades de caràcter personal. En compliment del que s’estableix a UE 2016/679 de 27 d’abril 2016, li informem que, mitjançant l’emplenament i enviament dels formularis, les seves dades personals quedaran incorporades i seran tractades en els fitxers del Club Nàutic Port de la Selva amb la finalitat de poder prestar i oferir els nostres serveis, en les condicions expressades en el punt 1, així com per informar-lo de les millores de la Web. Així mateix, li informem de la possibilitat que pugui exercir el seu dret d’accés, rectificació, supressió o cancel·lació, oposició, limitar el seu tractament o sol·licitar la portabilitat de les seves dades de caràcter personal, segons el expressat en el punt 2.

Propietat intel·lectual

1. Els continguts d’aquesta web estan subjectes als drets de propietat intel·lectual i industrial i són titularitat exclusiva del Club Nàutic Port de la Selva o de les persones físiques o jurídiques que s’informi en cada cas.

2. Mitjançant l’adquisició d’un producte o servei, el Club Nàutic Port de la Selva no confereix a l’adquirent cap dret d’alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública sobre el mateix, reservant-se el Club Nàutic Port de la Selva tots aquests drets. La cessió d’aquests drets necessitaran el consentiment previ i escrit per part dels titular dels mateixos, de forma que cap client no podrà posar a disposició de terceres persones aquests continguts.

3. La propietat intel·lectual s’estén, a més dels continguts inclosos en aquesta web, als seus gràfics, logotips, disseny, imatges i codi font utilitzat per a la seva programació.

4. El Club Nàutic Port de la Selva ha obtingut la Informació i els materials inclosos en la web de fonts considerades com a fiables i, si bé s’han pres mesures raonables per assegurar-se que la informació continguda sigui la correcta, el Club Nàutic Port de la Selva no pot garantir que en tot moment i circumstància sigui exacta, completa, actualitzada i, conseqüentment, no ha de confiar-se en ella com si ho fos. El Club Nàutic Port de la Selva declina expressament qualsevol responsabilitat per error o omissió en la Informació continguda a les pàgines d’aquesta web.

5. El Club Nàutic Port de la Selva es reserva la facultat de modificar, suspendre, cancel•lar o restringir el contingut de la web, els vincles o la informació obtinguda a través d’ella, sense necessitat d’avís previ. El Club Nàutic Port de la Selva, en cap cas, assumeix responsabilitat com a conseqüència de la incorrecta utilització de la web que pugui dur a terme un usuari, tant de la informació com dels serveis en ella continguts.

6. En cap cas el Club Nàutic Port de la Selva , els seus directius i/o apoderats, empleats i, en general, el personal autoritzat, seran responsables de qualsevol tipus de perjudici, pèrdues, reclamacions o despeses de cap tipus, tant si procedeixen, directa o indirectament de l’ús i/o difusió de la web com si no, de la Informació adquirida o accedida per o a través d’aquesta, o dels seus virus informàtics, de errades operatives o d’interrupcions en el servei o transmissió o d’errades en línia en l’ús de la web, tant per connexió directa com per vincle o un altre medi, constituint amb caràcter general legal un avís a qualsevol usuari que aquesta possibilitat pot ocórrer.

7. El Club Nàutic Port de la Selva no es fa responsable de les webs no pròpies als quals es pot accedir mitjançant vincles o enllaços o de qualsevol contingut posat a la disposició de tercers. Qualsevol ús d’un vincle o accés a una web no pròpia serà realitzat per voluntat i a risc i ventura exclusiva de l’usuari. El Club Nàutic Port de la Selva no recomana ni garanteix cap de les Informacions obtingudes per o a través d’un vincle, ni es responsabilitza de cap pèrdua, reclamació o perjudici derivat de l’ús o mal ús d’un vincle, o de la Informació obtinguda a través d’ell, incloent altres vincles o webs, la interrupció en el servei o en l’accés, o de l’intent d’usar o usar malament un vincle, tant en connectar-se a la web del Club Nàutic Port de la Selva com en accedir a la informació d’altres webs des de la mateixa.

8. En algunes ocasions, aquesta web utilitza cookies, és a dir, petits fitxers de dades que es generen en l’ordinador de l’usuari i que permeten obtenir la següent Informació: 1) data i hora de l’última vegada que l’usuari va visitar la web; 2) disseny i continguts que l’usuari va escollir en la seva primera visita a la web; 3) elements de seguretat que intervenen en el control d’accés a les àrees restringides i; 4) altres circumstàncies anàlogues. L’usuari té l’opció d’impedir la generació de cookies, mitjançant la selecció de la corresponent opció al seu programa navegador. No obstant això, el Club Nàutic Port de la Selva no es responsabilitza de que la desactivació de les mateixes impedeixi el bon funcionament de la pàgina web.

Propietat industrial i intel·lectual

1. Aquesta web és propietat del Club Nàutic Port de la Selva. Els drets de Propietat Intel·lectual i drets d’explotació i reproducció d’aquesta web, de les seves pàgines, pantalles, la Informació que contenen, la seva aparença i disseny, així com els vincles que s’estableixin des d’ella a altres pàgines web del Club Nàutic Port de la Selva, són propietat exclusiva d’aquest, tret que expressament s’especifiqui una altra cosa.

2. Qualsevol denominació, disseny i/o logotip, així com qualsevol producte o servei oferts i reflectits en aquesta pàgina web, són marques degudament registrades per el Club Nàutic Port de la Selva o per tercers. Qualsevol ús indegut de les mateixes per persones diferents del seu legítim titular i sense el consentiment exprés i inequívoc per part d’aquest podrà ser denunciat i perseguit a través de tots els mitjà legals existents en l’ordenament Jurídic espanyol i/o comunitari.

3. Els drets de propietat intel•lectual estan destacats convenientment i han de ser respectats per tot aquell que accedeixi a aquesta pàgina, no sent responsabilitat del Club Nàutic Port de la Selva l’ús que l’usuari pugui dur a terme sobre aquest tema, recaient la responsabilitat exclusiva en la seva persona.

4. Només es permet descarregar els continguts, copiar o imprimir qualsevol pàgina d’aquesta web per a ús personal i privat.

5. Queda prohibit reproduir, transmetre, modificar o suprimir la informació, contingut o advertiments d’aquesta web sense la prèvia autorització per escrit del Club Nàutic Port de la Selva.

Llei aplicable i Jurisdicció

1. Les presents condicions generals es regeixen per la Legislació espanyola, essent competents els Jutjats i Tribunals espanyols per conèixer de quantes qüestions es suscitin sobre la interpretació, aplicació i compliment de les mateixes. L’usuari, en virtut de la seva acceptació a les condicions generals recollides en aquest avís legal, renúncia expressament a qualsevol fur que, per aplicació de la Llei d’Enjudiciament Civil vigent pogués correspondre-li.

Skip to content