SEGURETAT DE LES EMBARCACIONS AL PORT

Consells i recomanacions de seguretat:

 

 • Amarrar de manera correcta garanteix la seguretat de de totes les embarcacions.
 • Si amarreu en punta, cal que deixeu una distancia prudent entre el moll i la proa o la popa de l’ embarcació per impedir cops i/o rascades no desitjades a causa del vent i de les oscil·lacions del nivell del mar.
 • Deixar l’ embarcació a prop del moll, pot facilitar-vos l’ accés, però també pot ocasionar danys. Per evitar-ho, sobre tot en els vaixells de major eslora, és preferible que hi accediu amb una passarel·la i d’ aquesta forma, en cas de temporals, podreu evitar desperfectes a l’ estructura del casc.
 • És important que els caps d’ amarratge estiguin en bon estat i que siguin adequats a les dimensions del vostre vaixell. Adreceu-vos a marineria del Club si en detecteu algun en mal estat.
 • En les embarcacions tipus llanxa i/o velers amarrats de popa, es preferible afegir-hi 2 caps creuats.
 • No deixeu gases fetes a les maneguetes, penseu que si s’ hagués de tensar el peu de gall, es una dificultat afegida a l’ hora de desfer les gases del cap del mort, tot i que d’ entrada sembla que pugui facilitar feina a l’ hora d’ amarrar. NO encapelleu la gasa, és molt millor tensar els caps al màxim i fer-hi un senyal (per exemple, amb una cinta) com a referència.
 • Utilitzeu els passa caps i/o gateres per passar-hi els caps d’ amarratge; no els passeu mai per sobre de la regala, els balcons o els candelers.
 • Per evitar les estrebades a l’ embarcació feu servir molles i/o sistemes de compensació d’ amarres, conjuntament amb caps de respecte.
 • Les defenses son els para xocs del nostre vaixell, heu d’ escollir la tipologia més adequada a la vostra embarcació: esfèriques, cilíndriques, planes… i assegurar-les amb un nus tipus pardal.
 • Per a que les defenses siguin efectives, han d’ estar col·locades a l’ alçada correcte. Un dels llocs més importants per posar-les, és en el punt de màxima manega de la vostra embarcació i del de la manega màxima de les embarcacions amarrades a babord i estribord.
 • Poseu al nom de l’ embarcació a les defenses, d’ aquesta forma, en cas de trobar-les a l’ aigua, les podrem tornar a posar en el seu lloc.
 • Si la vostra embarcació és un veler, cal que assegureu i reviseu les veles, biminis i fundes. En cas que no tingueu previst navegar durant l’ hivern, es millor retirar-les. Repasseu també l’ estat general de les drisses, de les escotes i del velam, substituint els caps deteriorats, així com la integritat i la tensió correcta d’ estais i dels obencs.
 • Comproveu que la bomba d’ aixugament funcioni correctament de manera automàtica, encara que disposeu de tendal.
 • Elimineu qualsevol tros de drap o de paper de la sentina, ja que pot obstruir la bomba de buidatge quan més la necessitem.
 • Mantingueu els embornals ben nets per evitar embussaments.
 • Si teniu l’ embarcació tapada amb fundes, aquestes han de ser impermeables i ajustades a la mida de l’ embarcació. Per evitar tolls d’ aigua, cal posar-hi una estructura interior que eviti l’ entrada d’aigua a l’ interior de l’ embarcació.
 • Si les portelles o les escotilles no son prou estanques, aviseu al vostre servei de manteniment per a que ho revisin i així en cas de fortes pluges, evitarem que entri aigua a l’ embarcació.
 • Reviseu també l’ estanqueïtat de les vàlvules de fons, presa d’ aigua de mar per a la refrigeració del motor, bon estat del filtre d’ aigua salada, desguassos de sanitaris i aigüera, mesurador de velocitat, sonda, etc.
 • Reviseu el sistema elèctric i en cap cas deixeu aparells elèctrics endollats a la torreta de servei durant la vostra absència Aquest és el principal motiu d’ incendis als ports.
 • Sempre que sigui possible poseu el motor en funcionament cada 15 dies.

 

I recordeu, sempre que ho necessiteu, podeu sol·licitar ajuda a l’ equip de marineria del Club, mitjançant VHF 9.

 

 

 

Skip to content