Propers Esdeveniments

NOVES MESURES COVID-19 PER ALS PORTS ESPORTIUS.

 

Avui 1 de maig de 2020 s’ ha publicat al BOE l’ Ordre SND/380 de 30 d’ abril del Ministeri de Sanitat, sobre les condicions en les que es pot realitzar activitat física no professional a l’ aire lliure, durant la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.

 

D’ acord a les condicions publicades a l’ esmentada ordre, l’ ACPET ha confeccionat aquest breu resum per als ports esportius:

 

A partir del dia 2 de maig de 2020 d’ acord amb l’Ordre SND/380 de 30 d’abril

 

Els majors de 14 anys poden circular per les vies o espais d’ ús públic, per a la pràctica de les activitats físiques que es detallen. Hem d’ entendre que els vials del port i zones no tancades del port i les que no siguin d’ ús exclusiu del concessionari, son d’ ús públic per a vianants.

 

Franges horàries per a la pràctica d’activitats esportives:

 

 • Municipis de més de 5.000 habitants : 6:00 h a 10:00 h i 20:00 h a 23:00 h.
 • Municipis de menys de 5.000 habitants: 6:00 h a 23:00 h.

 

Activitats que es poden dur a terme al port:

 

 • Pràctica NO professional de qualsevol esport individual que no requereixi contacte amb tercers, dins el municipi a on es resideix. Per tant no es pot navegar per pur esbarjo, només amb finalitats esportives.
 • Passeigs pel port sempre que no impliquin una distància no superior a 1 Km respecte al domicili.
 • Sortir a navegar, només de manera individual, amb embarcació esportiva no professional (vela, surf, caiac, etc.), donant compliment, en el seu cas, a la normativa general en relació a desplaçaments i franges horàries.

 

Altres condicions:

 

 • No es pot accedir a instal·lacions esportives tancades (gimnàs, etc.).
 • No es podrà fer ús del vehicle motoritzat o de transport públic per a desplaçar-se al port per fer la pràctica esportiva. Per tant, la gent ha de venir al port a peu.
 • Les persones que hagin de sortir acompanyades per motius de necessitat, ho faran acompanyades d’ una persona convivent (de 14 a 70 anys) o persona cuidadora.

 

Us recordem que, en compliment dels decrets i normatives aprovades en relació a l’ estat d’ alarma i de gestió de l’ emergència sanitària, el Club Nàutic continua amb les mateixes mesures de contingència especificades als nostres comunicats números 3 i 4; de les quals volem posar l’ accent en que les oficines no estan obertes al públic, i conseqüentment el Servei de custòdia de claus no està operatiu.

 

 

RESPOSTA DEL MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOBILIDAD Y AGENDA URBANA, EN RELACIÓ A LA CONSIDERACIÓ DE LA NAVEGACIÓ D’ ESBARJO O ESPORTIVA.

 

Durant la fase de transició a una nova normalitat, d’ acord amb la resposta de la Direcció General de la Marina Mercant, tot tenint en compta que no és una norma i que per tant pot canviar en el moment en que es dicti la corresponent Resolució:

 

 • Es considera, amb bon criteri al nostre entendre, la navegació no com transport marítim sinó com a activitat d’ esbarjo, esport i turisme.
 • Es preveuen les següents fases de transició fins a una nova normalitat, tenint en compte que mentre no hi hagi una legislació específica, segueix vigent l’Ordre per a realitzar activitat física no professional a la que hem fet referència, i en les condicions esmentades.
 • Entenem que en el moment en que es desenvolupi la resposta de la DG de la Marina Mercante en la corresponent norma, es concretarà, en el seu cas, si s’ imposen franges horàries en les properes fases, per a portar a termes aquestes activitats, atès que, en aquest moment, la Norma vigent per a la pràctica de l’ esport individual és la que regula l’Ordre de 30 d’abril del Ministeri de Sanitat, publicada avui al BOE i que, d’acord amb el que hem explicat, concreta unes franges horàries.

 

A partir FASE 0 (4 maig)

 • Es permeten les visites per part dels propietaris a les seves embarcacions per a realitzar comprovacions de seguretat i manteniment, sempre que l’embarcació es trobi en el municipi de residència del propietari).
 • Les visites han de ser individuals.

 

A partir FASE I (previst 11 maig)

 • Es permetrà la navegació d’ esbarjo i esportiva en grups limitats, adoptant-se les mesures d’ higiene i seguretat necessàries.
 • Limitació geogràfica: residència en el mateix municipi i navegació en aigües de la província.
 • Adopció mesures seguretat i higiene.

 

A partir FASE II

 • Es permet navegació d’ esbarjo i esportiva.
 • Limitació geogràfica: residència en la mateixa província i navegació dins la mateixa província.
 • Pràctiques de navegació per a l’ obtenció de títols d’ esbarjo.

 

A partir FASE III – APERTURA TOTAL (previst a mitjans de juny)

 • S’ autoritzen activitats nàutiques d’ esbarjo sens més limitacions que les que regeixin amb caràcter general, com les geogràfiques i l’ adopció de mesures de prevenció.

 

La Direcció del Club agreix, un cop més, la vostra comprensió i col·laboració, davant aquesta situació d’emergència sanitària, que ens afecta a tots.