Comunicat del C.N. Port de la Selva | COVID-19

COMUNICAT NÚMERO 3  DIRIGIT A TOTS EL SOCIS I USUARIS DEL CLUB.

 

El dissabte dia 14, es va publicar el R.D. 463/2020 de 14 març que estableix l’estat d’alarma a tot el territori espanyol durant un termini de 15 dies naturals, prorrogables. Les mesures establertes afecten bàsicament a la lliure mobilitat de persones i a la contenció en determinades activitats. En el mateix sentit, si bé amb abast diferent, la Generalitat de Catalunya va dictar la Resolució STL 720/2020 decretant també el tancament de determinades activitats.

 

En aquest nou comunicat us volem traslladar varies consideracions sobre el funcionament dels servei del Club durant aquest període d’emergència sanitària, en el que tenim l’obligació d’extremar les mesures de seguretat i protecció del nostre personal i dels nostres socis i usuaris en general:

 

 • Estació de subministrament de combustible: es manté en funcionament únicament per als casos d’emergència.
 • Servei de grua: es manté en funcionament únicament per als casos d’emergència.
 • Serveis d’àrea tècnica: tancats al públic.
 • Servei d’oficina i atenció al públic: els serveis administratius no estan oberts al públic, per contactar amb administració cal enviar un e-mail a nautic@cnps.cat.
 • Servei de Marineria: es manté en serveis mínims, per tal de poder garantir una resposta a situacions d’emergència, a la seguretat de les embarcacions i de les instal·lacions, i a les operacions portuàries.
 • Servei de neteja: es manté i s’ha reforçat la desinfecció.
 • Servei de Bar-Restaurant: tancat.
 • Activitats esportives, competicions i socials: suspeses.
 • Activitats formatives: suspeses.
 • Locals socials: tancats al públic.
 • Passejar pel port i visites: no està permès.
 • Usuaris: només es permetrà, l’accés individual a l’embarcació en cas d’emergència,
 • Embarcacions de base: atesa la restricció de mobilitat de la població no poden sortir per anar de passeig, ni per fer activitats esportives.
 • Treballs de manteniment dins del port: no es permeten.
 • Usuaris que viuen al port, com a tripulació o com a residents: han de respectar les mateixes restriccions i limitacions imposades a la població.
 • Embarcacions de transeünts: les embarcacions transeünts tenen restringida l’entrada al port, d’acord amb les recomanacions de la Generalitat, excepte en cas de situació d’emergència o urgent necessitat del vaixell o tripulació, cas en el que s’autoritzarà l’entrada, però els tripulants tindran restringida la mobilitat com la resta de la població.

 

Amb el desig a tots que la situació en la que ens trobem evolucioni a millor, la Direcció us agraeix la vostra col·laboració i comprensió per les mesures adoptades, que seran susceptibles de noves revisions en coherència amb la situació epidemiològica de cada moment.