Projecte Mapa Coral·ligen Costa Brava

EL CLUB NÀUTIC PORT DE LA SELVA, HA COL·LABORAT EN LA RECERCA D’ INFORMACIÓ PER A LA CONFECCIÓ D’ UN MAPA DEL CORAL·LIGEN DEL FONS MARÍ DE LA COSTA BRAVA.

 

Durant aquest passat 2023, des de la Secció de Submarinisme del Club Nàutic, s’ han dut a terme diverses sortides de busseig, juntament amb membres de la UB (Universitat de Barcelona) i del ICM (Institut de Ciències del Mar), amb la missió de recopilar informació del coral·ligen existent al fons marí de la Mar d’ Amunt (zona nord del Cap de Creus).

 

Desprès de mesos de feina, i gràcies a Clubs, Centres de busseig i totes les organitzacions i institucions que han col·laborat, l’ equip del projecte CORFUN-HEATMED, liderat pel grup de recerca i investigació MedRecover (MARINE BIODIVERSIT CONSERVATION GROUP), UB-ICM, ha confeccionat un mapa de la distribució del coral·ligen al llarg de la Costa Brava.

 

Donada l’ actual crisi climàtica i de biodiversitat, el grup d’ investigació MedRecover s’ ha centrat principalment en l’ estudi d’ espècies clau, seleccionades en funció del paper ecològic en el funcionament de comunitats bentòniques marines com a espècies formadores d’ hàbitat.

 

Des de la Secció de Submarinisme del Club Nàutic posem en valor aquesta labor d’ investigació, tan important com necessària en la lluita per la conservació dels ecosistemes marins mediterranis, en que tots estem implicats.

 

Mapa “EL CORAL·LIGEN A LA COSTA  BRAVA”

 

 

Skip to content