FORMULARI D’ INSCRIPCIÓ – Xerrada: “VALORS NATURALS I GESTIÓ AL PARC NATURAL CAP DE CREUS”

Xerrada: “VALORS NATURALS I GESTIÓ AL PARC NATURAL CAP DE CREUS”

    Els drets d'imatge d'aquesta activitat correspón en exclusiva al Club Nàutic de Port de la Selva, que podrà usar-los de forma onerosa o gratuïta que s'estimi més adient. En tot cas, el participant renuncia a percebre cap tipus de contraprestació a canvi.*