NOVES ACTIVITATS

ACTIVITATS ESPORTIVES

activitats esportives cnps

L’hora que s’indica és la de l’inici de l’activitat. Totes les activitats duren 50 minuts. En funció del clima o el número d’inscrits els horaris poden tenir variacions.

ACTIVITATS AQUÀTIQUES ADULTS

activitats acuatiques adults

L’hora que s’indica és la de l’inici de l’activitat. Totes les activitats duren 50 minuts. En funció del clima o el número d’inscrits els horaris poden tenir variacions.

CLASSES

Classes

L’hora que s’indica és la de l’inici de l’activitat. Totes les activitats duren 50 minuts. En funció del clima o el número d’inscrits els horaris poden tenir variacions.

INSCRIPCIONS

L’hora que s’indica és la de l’inici de l’activitat. Totes les activitats duren 50 minuts. En funció del clima o el número d’inscrits els horaris poden tenir variacions.