ESCOLA DE VELA I PADDLE SURF

La vela és una de les millors activitats recreatives i esportives per gaudir del medi natural i que ens obra un món de possibilitats i de sensacions noves.

La pràctica de la vela té una clara vocació educativa, es treballa la confiança amb els companys, el coneixement del medi, la presa de decisions, el sentit de la responsabilitat i de la seguretat.

L’Escola de Vela del Club Nàutic Port de la Selva està reconeguda per l’Escola Catalana de Vela, la Federació Catalana de Vela i la Real Federación Española de Vela.

L’objectiu de la nostra escola és que l’alumne aprengui les tècniques que li permetin navegar amb la màxima seguretat i correcció.

Els Cursos estan adreçats als nens de 6-13 anys (Infantils), als de 14 a 18 anys (Juvenils) i als majors de 18 anys (Adults) sense límit d’edat.

Els nivells que es poden assolir a la nostra escola van des del Blanc fins el Gris, d’acord al següent esquema de nivells.

NIVELLS D'ENSENYAMENT


Nivell Blanc

 • Introducció a la navegació.
 • Coneixement bàsic del lèxic mariner.
 • Desplaçament en superfície.
 • Situació en el pla d’aigua.
 • Vida a bord.

 

Nivell Groc

 • Pràctica de través, cenyida i llarg
 • Pràctiques de popa i cenyida
 • Tècniques bàsiques de virades
 • Nusos i llançament de caps
 • Plegatge de veles i material
 • Meteorologia bàsica de seguretat
 • Seguretat bàsica a bord
 • Maniobra de platja

 

Nivell Taronja

 • Pràctiques en recorregut
 • Pràctiques de popa i cenyir
 • Tècniques de virades
 • Meteorologia bàsica
 • Teoria del vaixell
 • Seguretat de navegació
 • Reglament d’abordatges
 • Maniobra d’amarratge

 

Nivell Verd

 • Suma dels continguts del nivell groc i taronja

 

Nivell Blau (Perfeccionament)

 • Navegació
 • Assentament del vaixell
 • Seguretat en navegació costanera
 • Navegació amb marcacions
 • Tècnica de navegació amb trapezi
 • Reglament d’abordatge

 

Nivell Marró

 • Navegació
 • Seguretat general
 • Ajustament de veles
 • Virades amb vela lleugera
 • Ús del compàs
 • Ús de l’espí
 • Teoria del vaixell

 

Nivell Gris

 • Posta a punt del vaixell
 • Pràctiques en recorreguts de regata
 • Tècniques de sortides i entrades
 • Tàctica de regates i marcatges
 • Reglament

TEMPORADA DELS CURSOS

Estiu: Els cursos es realitzen durant els mesos de Juliol i Agost.

 • Cursos Standard (modalidad infantil, juvenil i adults).
 • Grups Concertats, des del nivel Blanc fins el nivell Blau.
 • Sessions Individuals.
 • Bateig de mar.

Fora de la temporada d’estiu, cursos concertats.

 

EQUIPAMENT RECOMANAT

L’equipament recomanat, que ha de facilitar els moviments en les maniobres de navegació i en l’adreçament dels vaixells, és el següent:

 • Samarreta, preferiblement de color blanc.
 • Pantaló curt o un banyador-bermuda, amb subjecció a la cintura.
 • Gorra o visera, millor de colors clars.
 • Ulleres, només si són necessàries i amb una goma de subjecció al cap.
 • Crema protectora.
 • Guants de navegació o similar.
 • Calçat lleuger, amb sola de goma antilliscant, de lona o de plàstic.

Convé dur com a complement, un xandall o un pantaló llarg, un jersei i un cangur o peça impermeable, a més es pot portar una tovallola i roba de recanvi per canviar-se després de navegar.

 

SEGURETAT

L’Escola de Vela del CNPS vol que els seus alumnes naveguin amb total seguretat; i per aquest motiu, els monitors tenen cura de la seguretat, tant en terra com en mar; a més:

 • Tots els alumnes van equipats amb armilles d’ajuda a la flotabilitat, que són facilitades pel CNPS.
 • Cal que els alumnes sàpiguen nedar correctament 30 metres com a mínim.
 • Els monitors porten emissores portàtils de ràdio per comunicar-se entre ells i el Club.
 • Tots els monitors tenen coneixements de primers auxilis.
 • El CNPS disposa d’embarcacions semirígides, ràpides de coordinació, suport i control.

 

TARIFES ESCOLA DE VELA I PADDLE SURF

VELA SOCIS NO SOCIS
Curs de dos dies (caps de setmana) – 6 h. 48,00 € 60,00 €
Curs setmanal (de dilluns a divendres) –  17,5  h. 140,00 € 175,00 €
Sessió Individual (1 persona) – 2 h. 44,00 € 55,00 €
Sessió Doble (2 persones) – 2 h. ppp 36,00 € 45,00 €
Grup Concertat (3 o més persones) – 2 h. ppp 29,00 € 36,00 €
Bateig de Mar ( 5 o més persones) – 3 h. ppp 33,00 € 41,00 €
PADDLE SURF SOCIS NO SOCIS
Bateig de Mar – 2 h. 32,00 € 40,00 €

L’EQUIP (Temporada 2018)

Pepe Figueras  |  Albert Penalva  |  Marc Rojo  |  Natàlia Oliveras  |  Daniela Oliveras  |  Guillem Oliveras

CONDICIONS D'INSCRIPCIÓ

 • Les inscripcions es formalitzaran per estricte ordre de sol·licitud.
 • La inscripció es considerarà formalitzada en el moment de fer efectiu el 25% de l’import del curs, en concepte de drets d’inscripció. El 75% restant, caldrà abonar-lo abans de 7 dies de la data d’inici del curs.
 • L’import dels drets d’inscripció es pot fer efectiu mitjançant una transferència al compte 2100/1355/85/0200041613, indicant el nom de l’alumne i el número de curs al que s’inscriu i fent arribar copia del justificant de transferència al Fax. 972387001 o al e-mail: nautic@cnps.cat
 • Si no s’ha formalitzat el pagament en aquest termini, la reserva de plaça quedarà anul·lada automàticament, perdent-se alhora els drets d’inscripció.
 • No es retornarà l’import dels drets d’inscripció si no s’anul·la la reserva 7 dies abans de la data d’inici del curs.
 • L’inici d’un curs suposa el pagament de la totalitat del mateix, no essent aquest import fraccionable pel número d’hores realitzades.
 • Per poder realitzar en un curs cal que l’alumne hagi complert els 6 anys d’edat en el moment d’inici del mateix.
 • La Direcció de l’Escola de Vela podrà modificar la distribució i els horaris dels cursos segons el nombre de persones i criteris tècnics.
 • La Direcció de l’Escola de Vela podrà anul·lar un curs si 48h abans de l’inici no s’han cobert el nombre mínim d’alumnes inscrits.
 • El número d’inscripcions per curs és limitat.
 • La llista d’espera es farà per estricte ordre d’inscripció, i s’informarà de la disponibilitat per poder realitzar el curs una setmana abans del seu inici.

NORMES WEB:

Per inscriure’t, només cal que segueixis les instruccions anteriors. Pots fer-ho sense moure’t de casa des d’aquesta mateixa web a l’apartat d’inscripcions i començar a gaudir d’aquest esport tan educatiu i ecològic en família.

CONDICIONS PARTICULARS D’INSCRIPCIÓ:

 • L’Alumne es compromet a complir amb les normes internes i els horaris establerts per la Direcció de l’Escola de Vela.
 • L’Alumne i els seus Tutors acceptaran les decisions de l’Escola de Vela i dels Instructors.
 • L’Alumne es compromet a fer un bon ús del material, en cas contrari haurà de respondre del mateix.

 

MÉS INFORMACIÓ

Oficines del C.N.Port de la Selva

Telèfons: 972 387 000 – 972 387 296

Fax: 972 387 001

e-mail: info@cnps.cat

PRE-INSCRIPCIONS

Aquesta és una butlleta de Pre-Inscripció subjecta a la confirmació de disponibilitat de places per part del Club Nàutic Port de la Selva via e-mail.

Formulari de pre-inscripció


 H.
 D.

 SÍ
 NO
(*) Camps obligatoris