SOL·LICITUD LLOGUER D’EMBARCACIONS VELA LLEUGERA I CAIACS

LLOGUER VELA LLEUGERA I CAIACS

    El sol·licitant declara haver llegit i acceptar les condicions generals que
    estableix el Club per a arrendament d’embarcacions de vela lleugera, creuer i
    caiacs.*
    No