Restauració de la població de gorgònies al Cap de Creus

CNPS-ROBOT SUBMARI GIRONA 500

EL CLUB NÀUTIC PORT DE LA SELVA COL·LABORA AMB LA CAMPANYA DE INVESTIGACIÓ DE LA RESTAURACIÓ DE GORGÒNIES AL CAP DE CREUS.

 

L’Institut de Ciències del Mar i la Universitat de Girona investiguen la restauració de poblacions de gorgònies al Cap de Creus.

 

La setmana  del 7 al 11 de Maig de 2018 es va realitzar la 4a campanya experimental per a estudiar la restauració de poblacions de gorgònies al Cap de Creus, encapçalada per l’Institut de Ciències del Mar de Barcelona i la col·laboració del laboratori de robòtica submarina de la Universitat de Girona.

 

L’objectiu de la campanya era comprovar la supervivència de gorgònies que havien estat arrencades per arts de pesca i havien estat trasplantades l’any 2015 en unes estructures artificials, dipositades a més de 80 metres de profunditat davant la costa del Cap de Creus.

 

L’observació de les gorgònies es va realitzar amb el robot submarí Girona 500, desenvolupat a la UdG, el qual permet l’exploració i la visualització del fons marí. També es varen prendre imatges de les poblacions de gorgònies en diferents punts del Cap de Creus per estudiar la seva distribució en profunditats d’entre 80 i 100 metres.

 

Aquesta és la 4a campanya que es realitza des del 2015 per a dur a terme aquesta investigació, la qual ha estat finançada pels projectes ShelfReCover i Merces. Els resultats són molt satisfactoris i ja s’està treballant en una metodologia per poder restaurar a gran escala aquest tipus de corall, que crea l’habitat necessari per a la reproducció de moltes espècies.

 

L’Institut de Ciències del Mar i la Universitat de Girona agraeixen la col·laboració de Ports de la Generalitat i del Club Nàutic Port de la Selva per a permetre l’ús de les seves instal·lacions en la preparació d’aquestes campanyes.

 

 

CNPS-ROBOT SUBMARI GIRONA 500
CNPS-Robot submarí Girona 500.

 

CNPS-GORGONIES RESTAURADES
CNPS-Gorgònies restaurades amb estructura artificial.

 

CNPS-GORGONIES A 80 MTS
CNPS-Gorgònies a 80 mts. de profunditat.