Privacitat

En virtut del Reglament UE 679/2016 de 27 d’abril de 2016 i de la Llei Orgànica LOPDGDD 3/2018 de 5 de desembre de 2018, el fem coneixedor que les seves dades personals, que ens lliura voluntàriament, estan incorporades en un fitxer automatitzat responsabilitat del Club Nàutic Port de la Selva, amb CIF G17062316, inscrita en el Registre d’Entitats Esportives de Catalunya amb el núm. 08226. La finalitat d’aquest fitxer és la de gestionar la relació del negoci i informar-ho dels nostres serveis. Aquestes dades no seran transmeses a terceres persones, amb excepció de les Federacions Esportives, corresponents i amb l’únic objectiu de dur a terme els tràmits que siguin necessaris en tot moment.

Si desitja exercir el seu dret d’accés, rectificació, supressió o cancel·lació, oposició, limitar el seu tractament o sol·licitar la portabilitat de les seves dades, pot dirigir-se a les nostres oficines situades al carrer La Lloia, s/n, DP 17489 de El Port de la Selva (Girona), o bé, enviant un correu electrònic a l’adreça nautic@cnps.cat, des d’on se li facilitaran els impresos oficials oportuns i adequats a la seva pretensió.

A la vegada, li informem que pot contactar amb el Delegat de Protecció de Dades d’ECOLÒGIC GIRONA, S.L., dirigint-se per escrit a l’adreça de correu info@ecologicgirona.com o trucant al telèfon 972215680.