FORMULARI D’INSCRIPCIÓ – CURS LLICÈNCIA NAVEGACIÓ – 2

CURS LLICÈNCIA DE NAVEGACIÓ

    Els drets d'imatge d'aquesta activitat correspón en exclusiva al Club Nàutic de Port de la Selva, que podrà usar-los de forma onerosa o gratuïta que s'estimi més adient. En tot cas, el participant renuncia a percebre cap tipus de contraprestació a canvi.*