Compromís mediambiental

EL NOSTRE COMPROMÍS

Les platges, la proximitat a espais protegits i els ports constitueixen factors dinamitzadors de la vida local, del desenvolupament econòmic i del seu reclam turístic.

La nàutica esportiva s’ha convertit en una activitat creixent i cada any hi ha més embarcacions en els ports. Navegar a motor o a vela té un atractiu fascinant que fa que cada dia hi hagin més persones interessades en aquesta activitat.

Els ports son els punts on es concentren el major nombre d’embarcacions i és amplament reconegut que és un punt on s’acumulen petites quantitats de pol·lució. Unes aigües netes i un Port net donen valor i prestigi.

La conjunció d’aquestes premisses fan del Club Nàutic Port de la Selva un port amb instal·lacions d’elevada qualitat ambiental tenint com a objectiu institucional la integració de criteris ambientals al Reglament d’Explotació de la dàrsena esportiva.

Així mateix, es el nostre compromís, establir accions encaminades a sensibilitzar els usuaris cap a una conducta respectuosa amb l’entorn, a través d’un eficient programa d’educació ambiental.

El Club Nàutic Port de la Selva estableix el seu compromís arran dels següents principis bàsics:

Aconseguir un port ecològic, les activitats socials i esportives del qual siguin sostenibles i estiguin en harmonia amb un entorn dominat per la presència immediata del Parc Natural del Cap de Creus. Per assolir aquest objectiu el Club Nàutic es proposa:

  • Adequar i desenvolupar la infraestructura portuària per a respectar i protegir el medi ambient.
  • Minimitzar la contaminació acústica en diverses situacions, com per exemple, establint límits de velocitat en el recinte portuari pels vehicles, els quals no podran circular a una velocitat superior als 20 Km/h i a les embarcacions que naveguin dintre del nostra dàrsena, no excedint una velocitat de 3 nusos.
  • Prevenir, en la mesura en que sigui possible, la contaminació lumínica i afavorir l’estalvi, l’ús adequat i l’aprofitament de l’energia.
  • Difondre les característiques ecològiques més importants de la nostra costa.
  • Promocionar la cultura de la navegació ecològica, cosa que permetrà la seva projecció a l’exterior, i que sigui considerat com un punt de referència a nivell europeu.
  • Informar a les parts externes sobre qualsevol tema ambiental que afecti a l’activitat o parts interessades.
  • Ajudar a potenciar la imatge respectuosa amb l’entorn dels homes i les dones que practiquen la navegació esportiva i d’oci.
  • Fomentar la selecció i posterior reciclatge de residus, tant generals com especials, mitjançant una gestió de residus respectuosa del medi ambient.
  • Actuar de manera oberta i coordinada amb les administracions e institucions de l’entorn on el Club Nàutic Port de la Selva desenvolupa la seva activitat per tal de prevenir possibles impactes ambientals generats per l’ús i la gestió de la nàutica esportiva.
  • Comunicar la Política Mediambiental a tots els treballadors i usuaris del Club Nàutic Port de la Selva , sensibilitzant-los sobre la importància del correcte desenvolupament de les seves activitats fomentant la seva participació en el compliment dels objectius.
Skip to content