Distintiu de garantia de qualitat ambiental.

EL CLUB NÀUTIC OBTÉ EL DISTINTIU DE GARANTIA DE QUALITAT AMBIENTAL PER A CENTRES D’ACTIVITATS MARÍTIMES.

 

El Distintiu de garantia de qualitat ambiental és un sistema català que reconeix productes i serveis que superen determinats requeriments de qualitat ambiental més enllà dels establerts com a obligatoris per la normativa vigent.

 

El Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya ha atorgat el passat dia 12 de juliol, aquest distintiu al Club Nàutic Port de la Selva, com a centre nàutic dins la categoria de centres d’ activitats marítimes.

 

El distintiu promou i reconeix l’ eco eficiència i la sostenibilitat en la planificació, projecció i gestió dels equipaments del Club, així com de les activitats que desenvolupa.

 

Es tracta de minimitzar els impactes ambientals i fomentar el desenvolupament sostenible més enllà dels requisits derivats del compliment de la normativa vigent i facilitar als responsables i gestors d’aquests equipaments la recopilació de dades que els permetin conèixer l’estat del seu equipament i millorar-ne la gestió.

 

CERTIFICAT D’ ATORGAMENT