Formulari d’alta o renovació empresa col·laboradora

  OPCIÓ A

  • Flyers publicitaris a les oficines del club.

  • Publicitat a la web del Club (Pàgina Col·laboradors).

  Preu: 250€/anuals.

  OPCIÓ B

  • Flyers publicitaris a les oficines del club.

  • Publicitat a la web del Club (Pàgina Col·laboradors).

  • Publicitat al Newsletter (Enviament setmanal a socis i usuaris)

  Preu: 500€/anuals.

  OPCIÓ C

  • Flyers publicitaris a les oficines del club.

  • Publicitat a la web del Club (Pàgina Col·laboradors).

  • Publicitat al Newsletter (Enviament setmanal a socis i usuaris)

  • Publicitat a la Home de la web del Club (Pàgina inicial)

  Preu: 1000€/anuals.

  ACCEPTACIÓ CONDICIONS:
  L’Empresa accepta les condicions i preus establerts, en base a l’opció escollida. Els preus indicats no inclouen l’IVA, ni qualsevol altre impost vigent en cada moment
  La durada del contracte serà per un període d’un any natural.
  El pagament del servei contractat serà liquidat, una vegada sigui lliurada la factura corresponent, mitjançant domiciliació bancaria.
  Política de Privacitat: Posem en el seu coneixement que les dades que vostè ens lliura voluntàriament, en aquest document seran introduïdes a la base de dades general d’administració del Club Nàutic Port de la Selva, denominada BDGACNPS, registrada en el RGFP de la AEPD amb el número 2092241571 el responsable del qual és el Club Nàutic Port de la Selva a fi d’atendre la seva sol·licitud i informar-lo d’ofertes o promocions que puguin ser del seu interès. En tot cas, en compliment del RGPD 679/2016 UE i de la LOPDGDD 3/2018, en qualsevol moment, vostè pot consultar, accedir, rectificar, cancel·lar o suprimir, o bé oposar-se, limitar el seu tractament o sol·licitar la portabilitat de les seves dades, tot adreçant-se a les oficines del Club Nàutic Port de la Selva, situades al carrer Lloia s/n de El Port de la Selva, on li facilitaran els impresos oficials oportuns i adequats a la seva pretensió.

  HE LLEGIT I ACCEPTO TOTS ELS TERMES I CONDICIONS

  Skip to content