Comunicat de l’Ajuntament del Port de la Selva

COMUNICAT D’INTERÈS SANITARI.

Comunicat emès ahir 28 d’agost per l’Ajuntament del Port de la Selva, informant dels resultats de control sanitari de l’aigua de consum humà del Port de la Selva i Selva de Mar, en que s’han detectat nivells de clorurs superiors al valor de referència; i mesures recomanades pels grups més sensibles de la població.