Comunicat de la Junta Directiva del CNPS en relació al parc eòlic marí Tramuntana

COMUNICAT DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL CLUB NÀUTIC PORT DE LA SELVA EN RELACIÓ AL PARC EÒLIC MARÍ TRAMUNTANA.

 

La Junta Directiva del Club Nàutic Port de la Selva (CNPS) volem fer constar la nostra posició en contra de la construcció del Parc Eòlic Marí Tramuntana. Tenim diferents raons que argumenten la nostra posició:

 

  • Som amants de la navegació recreativa i desitgem poder gaudir d’un mar i un litoral que no siguin objecte de nous processos de degradació. Ens esforcem i vetllem perquè els usuaris del CNPS facin un bon ús dels entorns per on naveguen amb l’objectiu de preservar-los per a les properes generacions. Creiem que la qualitat del paisatge és un dels actius del territori i que els espais naturals que encara es mantenen cal, no només respectar-los, sinó també millorar-los en relació a les seves condicions ambientals.
  • Considerem que el mar i el paisatge són un bé col·lectiu i que tota actuació que els afecta ha de ser objecte de debat i consens per part dels interessos econòmics, ambientals i socials del territori. La participació de la ciutadania, la informació i el diàleg són bàsics en el procés de la presa de decisions per evitar el rebuig social. La gent del territori té dret a decidir quin model energètic vol pel seu país. I l’ús del mar i el territori ha de respondre a l’interès general i no als particulars.
  • Amb l’objectiu de fer front a l’emergència climàtica i a la necessitat de donar impuls a la transició energètica i a la descarbonització, estem molt a favor de les energies renovables, però no a qualsevol preu. Apostem pel desenvolupament d’un procés de transició energètica que sigui sostenible pel territori. Estem en contra de la massificació i de les macro-instal·lacions de projectes energètics sense una ordenació territorial prèvia. I volem que l’energia renovable s’instal·li de forma descentralitzada, no només on hi ha el recurs, sinó també el consum, distribuïda pel territori, partint d’un model de Km0. Existeixen plans d’ordenació territorial a les comarques gironines per a la implementació d’energia fotovoltaica, els quals han identificat aquells sòls més aptes per a la instal·lació de parcs de producció energètica i que beneficien l’activitat econòmica territorial.
  • Creiem que s’ha d’apostar per la producció pròpia, municipal o supramunicipal en detriment de la dependència externa i controlada per empreses multinacionals. Intuïm que al darrere d’aquest macro-projecte s’hi amaga una operació especulativa aixoplugada sota el paraigua de la transició energètica.
  • I finalment, qüestionem i després què? què passarà quan aquest parc eòlic deixi de ser útil? Intuïm que la majoria dels impactes que haurà produït al fons marí seran irreversibles i, difícilment, tornarem a recuperar la seva biodiversitat. Podem defensar la transició energètica en base a la pèrdua de la sostenibilitat del territori?

 

Per totes aquestes raons la Junta Directiva del CNPS volem donar suport a la Plataforma Stop Macroparc Eòlic Marí Tramuntana i als municipis compresos des del Cap de Creus al Cap de Begur.

 

El Port de la Selva, abril de 2021.

 

Enllaç: Plataforma Stop Macro Parc Eòlic Marí