Bonificació del preu dels carburants

EXCLUSIÓ DE LA BONIFICACIÓ DEL PREU FINAL DEL CARBURANT, A LA “NAVEGACIÓ PRIVADA D’ ESBARJO”.

 

El passat diumenge dia 26 de juny, va sortir publicat, en el “BOE” núm. 152, el Reial Decret Llei 11/2022, de 25 de juny, pel qual s’ adopten i es prorroguen determinades mesures per respondre a les conseqüències econòmiques i socials de la guerra a Ucraïna, per fer front a situacions de vulnerabilitat social i econòmica, i per la recuperació econòmica i social de la illa de la Palma.

 

L’ esmentat Reial Decret, que ha entrat en vigor el dia 27 de juny de 2022, modifica el Reial Decret Llei 6/2022, de 29 de març, mitjançant el qual es preveia la bonificació del preu final del carburant als Ports Esportius, amb efectes de l’ 1 d’ abril d’aquest 2022.

 

Tot i que el nou decret contempla la pròrroga d’ aquesta bonificació fins el proper 31 de desembre de 2022, estableix expressament l’ exclusió de la bonificació dels 0,20 € a “la navegació privada d’ esbarjo”,  tant pel que fa a les embarcacions pròpies, com les llogades o cedides.