25 anys de #ecoflagship #EMAS

EMAS CELEBRA EL SEU 25è ANIVERSARI.

 

Què és l’ EMAS?

 

L’ EMAS és l’ acrònim d’ Eco-Management and Audit Scheme (Esquema de Gestió i Auditoria Ecològica), una eina de gestió per a empreses i altres organitzacions, d’ aplicació voluntària, que permet avaluar, millorar i donar a conèixer el seu comportament ambiental.

CNPS-web-icono-certificacions-EMAS

 

Les organitzacions EMAS estan reconegudes per la Unió Europea mitjançant aquest logotip que garanteix la veracitat de la informació ambiental que aquestes faciliten.

 

Requisits per obtenir l’ acreditació EMAS:

 

Per aconseguir l’ objectiu de millora ambiental contínua, les organitzacions han de complir els requisits bàsics:

 

  • Dur a terme una avaluació que consideri tots els aspectes ambientals lligats a l’ activitat de l’ organització (procediments, productes, serveis, etc.) així com el compliment de la legislació ambiental que sigui aplicable i l’ existència de procediments o bones pràctiques ambientals.

 

  • En funció dels resultats d’ aquesta avaluació, establir un sistema de gestió efectiu enfocat a l’ acompliment de la política ambiental definida per la direcció de la pròpia organització. A causa de tot això, s’ han de definir responsabilitats, objectius, procediments operacionals, necessitats formatives del personal i sistemes eficaços de comunicació. Tot això integrat en el sistema general de gestió de l’ organització.

 

  • Dur a terme una auditoria ambiental que asseguri que el sistema de gestió, definit prèviament, s’ adapta i dóna resposta als requeriments de la política ambiental i als objectius definits per l’ organització i que s’ estructura d’ acord al Reglament EMAS.

 

  • Realitzar una declaració pública del comportament ambiental de l’ organització que reflecteixi el compliment dels seus objectius ambientals i les accions futures que han de permetre continuar amb el procés de millora ambiental contínua.

 

 

EL CLUB NÀUTIC PORT DE LA SELVA DISPOSA DE L’ ACREDITACIÓ EMAS DES DE L’ ANY 2012.

 

Declaració Ambiental 2019

 

El nostre compromís:

Al Club Nàutic Port de la Selva, un port amb instal·lacions d’ elevada qualitat ambiental, tenim com a objectiu institucional la integració de criteris ambientals al Reglament d’ Explotació de la dàrsena esportiva.

Així mateix, és el nostre compromís, establir accions encaminades a sensibilitzar els usuaris cap a una conducta respectuosa amb l’ entorn, a través d’ un eficient programa d’ educació ambiental.

 

Compromís Mediambiental

 

Bones pràctiques mediambientals:

El Club, en el seu dia a dia, posa en pràctica una estricta política mediambiental, per tal de participar activament en la seva millora i conservació.

La Direcció del Club, amb l’ adopció d’ aquesta Política manifesta el seu compromís d’ integrar la prevenció de la contaminació, la seguretat i salut de les persones, la protecció del medi ambient i la millora continua orientada als processos, en la Gestió del Club, definint les següents directrius:

La prevenció i reducció continua i progressiva, en la mesura de les possibilitats reals, de l’ impacte ambiental i dels riscos laborals, mitjançant l’ establiment d’ objectius i fites i l’ aplicació de programes específics.

Al mateix temps, instem a tots els usuaris i visitants, a que participin d’ aquesta iniciativa i es comprometin a seguir les pautes de comportament ambiental, que el Club estableix envers el consum d’aigua, el consum i ús d’energia elèctrica, els abocaments i les aigües residuals, els residus, la càrrega de combustibles, les emissions atmosfèriques, el soroll, la navegació, entre d’ altres aspectes.

 

Bones pràctiques mediambientals

 

#ecoflagship #EMAS

#EMASCat

#25YearsEMASEurope

#25AnysEMASEuropa

#25AñosEMASEuropa